Użytkowniku, zapoznaj się z nasza Polityką Prywatności, zgodnie z RODO dowiesz się z niej jakie dane przetwarzamy, kto jest Administratorem Danych i jakie masz prawa. 

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Polityka prywatności

zamknij

REGULAMIN BON UPOMINKOWY

 1. Wydawcą bonu upominkowego jest Akuna Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. 11 Listopada 11, 40-387 Katowice, ( biuro i adres korespondencyjny: ul. Lubiny 10C, 40-582 Katowice) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000075235, NIP 954-23-03-351, REGON 276613390, kapitał zakładowy w wysokości 50.000 złotych, w całości wpłaconych.

 2. Bon podarunkowy może być wykorzystany wyłącznie do nabywania towarów w sklepie internetowym www.akuna.pl.

 3. Okres ważności Bonu upominkowego wynosi 6 miesięcy od dnia jego zakupu.

 4. Bon upominkowy Nabywca może otrzymać od Wydawcy w zamian za przekazanie Wydawcy środków pieniężnych.

 5. Otrzymanie Bonu upominkowego nie może nastąpić w zamian za środki pieniężne w kwocie niższej niż wartość nominalna Bonu Upominkowego, co w szczególności oznacza, iż żadne promocje, rabaty, wyprzedaże ani innego rodzaju obniżki cen nie znajdują zastosowania do zakupu Bonu Upominkowego.

 6. Bon upominkowy nie może zostać zakupiony przez nabywcę przy użyciu innego Bonu.

 7. Każdy Bon wyposażony jest w unikatowy kod identyfikacyjny rejestrowany w systemie Wydawcy. Widniejący na Bonie kod jest jednorazowy i można  skorzystać z niego tylko jeden raz.

 8. Nabywca w chwili wydania Bonu podarunkowego otrzymuje od Wydawcy notę księgową, potwierdzającą nabycie oraz wartość nominalną nabywanego bonu podarunkowego.

 9. Wartość zakupów przy użyciu Bonu podarunkowego musi odpowiadać równowartości nominalnej wartości Bonu podarunkowego lub wyższej.

 10. Kiedy wartość zakupów jest większa od wartości Bonu upominkowego, klient zobowiązany jest dopłacić różnicę metodami płatności dostępnymi w sklepie internetowym Wydawcy.

 11. Wydawca bonu podarunkowego nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie Bonu, jego zniszczenie, kradzież lub jakąkolwiek inną formę jago utraty.

 12. W przypadku upływu terminu ważności Bonu upominkowego ani nabywcy ani użytkownikowi nie przysługują wobec wydawcy żadne roszczenia z tytułu niewykorzystania Bonu w okresie jego ważności, w szczególności nie przysługuje roszczenie o zwrot niewykorzystanych środków pieniężnych przekazanych Wydawcy.

 13. Wydawca ma prawo odmówić realizacji bonu upominkowego w następujących przypadkach:

 • upływu terminu ważności bonu podarunkowej;
 • wystąpienia niezależnej od wydawcy awarii systemu sprzedażowego lub innej awarii uniemożliwiającej skorzystanie z bonu upominkowego w sklepie internetowym.
 1. Wszelkie reklamacje związane z zakupem Towarów przy użyciu Bonu będą rozpatrywane przez Wydawcę zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w Regulaminie   Sklepu.

 2. W przypadku zwrotu towarów nabytych w sklepie internetowym z wykorzystaniem bonu upominkowego, zwrot środków za zwrócony towar w pierwszej kolejności odbywa się na nowy bon upominkowy (klient otrzymuje na adres e-mail nowy, unikalny kod). Pozostałe środki zwracane są na rachunek bankowy, z którego została dokonana płatność. Przy czym sprzedawca może zdecydować o innym rozdziale zwracanych środków.

 3. Kupujący Bon upominkowy jak również posiadacz Bonu upominkowego oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.

 4. Zakup Bonu upominkowego stanowi potwierdzenie, że kupujący jak również posiadacz bonu upominkowego akceptuje warunki zawarte w niniejszym regulaminie.

 5. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu na stronie internetowej.

 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.