Użytkowniku, zapoznaj się z nasza Polityką Prywatności, zgodnie z RODO dowiesz się z niej jakie dane przetwarzamy, kto jest Administratorem Danych i jakie masz prawa. 

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Polityka prywatności

zamknij

Metale toksyczne, czy da się przed nimi uciec?

Metale toksyczne, czy da się przed nimi uciec?

Metale toksyczne mają negatywny wpływ na organizm człowieka. Oto kilka przykładów najbardziej znanych toksycznych metali:

Ołów może wpływać na układ nerwowy, mózg, nerki i inne narządy. U dzieci ekspozycja na ołów może powodować opóźnienie rozwoju, upośledzenie intelektualne, problemy z zachowaniem i problemy ze słuchem. U dorosłych może prowadzić do zaburzeń neurologicznych, problemów z układem krążenia i trawiennym.

Rtęć ma szkodliwy wpływ na układ nerwowy, szczególnie u płodów i małych dzieci. Może powodować problemy neurologiczne, takie jak zaburzenia mowy, problemy z koordynacją i uczeniem się. W przypadku ekspozycji na dużą ilość rtęci mogą wystąpić uszkodzenia nerek i mózgu.

Ekspozycja na kadm może prowadzić do uszkodzenia nerek, płuc i układu pokarmowego. Może również powodować osteoporozę, a nawet prowadzić do rozwoju nowotworów, zwłaszcza w płucach.

Arsen jest silną trucizną i może powodować uszkodzenie narządów, takich jak skóra, płuca, wątroba i nerki. Długotrwała ekspozycja na arsen może prowadzić do rozwoju nowotworów, takich jak rak płuc, skóry, pęcherza moczowego i nerek.

Kadm jest obecny w glebie, wodzie pitnej i żywności. Ekspozycja na kadm może prowadzić do uszkodzenia nerek, płuc i układu pokarmowego. Może również powodować osteoporozę i zwiększać ryzyko wystąpienia nowotworów.

Organizm każdego człowieka narażony jest na obciążenie metalami ciężkimi, a ich wpływ zależy od dawki, czasu ekspozycji i indywidualnej wrażliwości. Regularna i długotrwała ekspozycja na te metale może powodować poważne problemy zdrowotne. Dlatego ważne jest unikanie ekspozycji na te substancje toksyczne oraz przestrzeganie odpowiednich standardów bezpieczeństwa i higieny oraz stosowanie bieżącej detoksykacji, ale w pierwszej kolejności należy sprawdzić ich poziom w organizmie. Tutaj z pomocą przychodni test Toxic Elements. Test TE obrazuje zawartość 9 pierwiastków toksycznych - arsenu, baru, glinu, kadmu, niklu, ołowiu, rtęci, strontu i talu. Zanieczyszczenie organizmu tymi pierwiastkami w istotny sposób wpływa na jego dysfunkcje i optymalne funkcjonowanie. Pamiętać zatem należy, że przekroczenie określonych norm może prowadzić do poważnych zaburzeń fizjologicznych organizmu. Dzięki wynikowi TE dowiesz się poziomy, których pierwiastków toksycznych w Twoim organizmie są przekroczone.  

Dlaczego Toxic Elements?

Istnieje bardzo dużo opracowań naukowych, które potwierdzają wiarygodność wykorzystania włosa jako materiału badawczego i diagnostycznego w kontekście oznaczania poziomu metali ciężkich. Są nimi m.in. badania przeprowadzone w 2018 roku opublikowane w "Journal of Trace Elements in Medicine and Biology", które wykazały, że stężenie na przykład rtęci we włosach bardzo dobrze koreluje ze stężeniem rtęci we krwi. Innymi takimi badaniami były badania przeprowadzone w 2007 roku na grupie dzieci z Bangladeszu. Wyniki tych badań były opublikowane w "Environmental Health Perspectives" i wykazały, że stężenie ołowiu we włosach bardzo dobrze koreluje z poziomem ołowiu we krwi i może być używane jako wskaźnik ekspozycji na ten toksyczny pierwiastek. Jeszcze inne badania, tym razem z 2015 roku, przeprowadzone przez badaczy z Uniwersytetu Grenada w Hiszpanii, opublikowane w "Environmental Research", wykazały, że analiza włosów jest cennym narzędziem do oceny obciążenia organizmu metalami ciężkimi, zarówno w badaniach epidemiologicznych, jak i w praktyce klinicznej. To tylko niektóre z opracowań naukowych, które potwierdzają, że analiza pierwiastkowa włosów sprawdza się doskonale jako narzędzie diagnostyczne do oznaczania metali ciężkich w organizmie.
Kolejnym niezwykle istotnym czynnikiem, a w zasadzie całą grupą cech, które powodują, że warto właśnie tę metodę wykorzystać, jest sama specyfika włosów jako materiału badawczego. Po pierwsze, włosy rosnące na skórze głowy mają bezpośredni kontakt z krwią, limfą i płynem międzykomórkowym. W wyniku tych właśnie procesów, metale ciężkie jak i toksyny mają skłonność do stopniowego kumulowania się w strukturze włosów. Włosy wydają się być idealnie predestynowane do oznaczania poziomu metali ciężkich właśnie dlatego, że mają bezpośredni kontakt z tymi czynnikami. Dodatkowo pobranie próbki włosów do badania jest procesem nieinwazyjnym i bezbolesnym. Nie dochodzi tutaj do naruszenia tkanki miękkiej - po prostu obcinamy włos przy skórze głowy na długość około 2-3 cm i to wszystko. Nie wiąże się to z żadnym dyskomfortem ani stresem dla pacjenta. Kolejnym elementem, który przemawia za wykorzystaniem włosów do diagnostyki, to przechowywanie i transport. Włosy są tkanką miękką, co sprawia, że są łatwe do transportu i w odróżnieniu od krwi, nie ulegają degradacji. Próbka włosów może być transportowana przez jeden, dwa, trzy dni, a informacje dotyczące zawartości metali ciężkich w włosach nie ulegają dezaktualizacji. Bez względu na to, czy badamy włosy bezpośrednio po obcięciu, po tygodniu czy nawet po dwóch, mamy nadal bardzo rzetelną i jednoznaczną informację. Koleją korzyścią jest fakt, że włosy przechowują informacje z określonego przedziału czasowego. W przeciwieństwie do krwi, która daje nam obraz aktualnego stanu organizmu, włosy dostarczają informacji na temat długoterminowej ekspozycji na metale ciężkie. Dlatego w przypadku działań profilaktycznych i prewencyjnych są bardziej miarodajnym i wartościowym źródłem informacji. Kompleksowość danych to kolejny element, który jest ewidentną cechą i zaletą wykorzystywania włosów jako materiału diagnostycznego. Analiza włosa pozwala jednocześnie oznaczyć poziomy kilku, a nawet kilkunastu pierwiastków. W przypadku krwi, proces ten jest znacznie trudniejszy, ponieważ wymaga pobrania dużej ilości krwi, aby zbadać analogiczne poziomy pierwiastków, jak we włosach.

To właśnie te elementy wyróżniające włosy spowodowały, że zdecydowaliśmy się właśnie na wykorzystanie tej metody diagnostycznej. Pozwala ona na wstępną weryfikację potrzeby nowoczesnej suplementacji i dbania o swój organizm, o swoje zdrowie. Niestety bardzo często jest tak, że żyjemy w dużej nieświadomości istniejącego problemu. A problem obciążenia metalami ciężkich jednak występuje i jest niezwykle ważny.

Co powie Ci wynik testu Toxic Elements?

Każdy kto przebada swoją próbkę włosa otrzymuje przede wszystkim informacje o poziomie zanieczyszczenia organizmu dziewięcioma najistotniejszymi metalami ciężkimi, na których działanie najczęściej jesteśmy narażeni i które mogą wywoływać konkretne jednostki chorobowe. W przypadku metali ciężkich trudno mówić o normie. Zasadniczo najlepiej, żeby nie występowały one wcale, aczkolwiek należy mieć świadomość, że w praktyce nie jest to możliwe. Natomiast pod pojęciem normy rozumiemy tutaj tak naprawdę dopuszczalną zawartość danego pierwiastka, powyżej której dochodzi do tak silnej toksycznej ekspozycji na organizm, że mogą wyniknąć z niej negatywne skutki dla organizmu człowieka.
W drugiej części znajduje się informacja na temat organów, dzięki którym organizm radzi sobie z detoksykacją i eliminowaniem metali ciężkich oraz o ich wzajemnych powiązaniach. To krótka część edukacyjna po to, żeby lepiej zrozumieć w jaki sposób składniki zawarte w produktach Akuny, wspierają proces detoksykacji, chelatacji i eliminacji metali ciężkich. Zatem w tym kontekście poruszamy temat funkcjonowania jelita grubego, nerek i wątroby.
Część trzecia to przygotowane przez dr Bertlika zalecenia suplementacyjne na okres trzech miesięcy. Tak naprawdę, żeby móc mówić o jakimkolwiek efekcie i procesie detoksykacji, to proces oczyszczania powinien trwać co najmniej trzy miesiące, jednak należy pamiętać, że wydłużenie czasu może okazać się optymalne, dlatego że detoksykacja to proces długofalowy. Bazujemy na czterech produktach: Alveo, AkuCleanse, AkuPro, Aku4 Complex. W odniesieniu do tych czterech produktów, polecamy i wskazujemy zalecane dzienne spożycie tych suplementów przez okres trzech miesięcy. Oprócz tego, przy każdym produkcie znajduje się krótki opis, w jaki sposób dany produkt wspiera nasz organizm w detoksykacji z metali ciężkich. Oczywiście zalecenia i wskazówki dotyczące poziomu suplementacji zależą od wyników i poziomu obciążenia metalami ciężkimi. Na ostatniej stronie znajduje się ogólna informacja na temat samego testu. Wynik wskazuje kierunek oczyszczania organizmu i jego wsparcia suplementacyjnego, jednak jest on oparty na pewnych z góry założonych danych, zatem każdy badany przed wprowadzeniem zaleceń powinien mieć na uwadze indywidualizm swojego organizmu. 

Jak przeprowadzić badanie?

Test przeprowadza się na odległość, dlatego możesz go wykonać z każdego zakątka Polski.
Wystarczy, że zamówisz badanie, a na wskazany adres mailowy otrzymasz instrukcję pobrania próbki. Pobraną próbę wyślesz na nasz adres korespondencyjny. Następnie, po przeprowadzeniu przez wyspecjalizowane laboratorium diagnostyczne analizy przesłanej próby, również na Twój adres mailowy, otrzymasz informację dotyczącą wyniku.  

Żródło:
„Toxic Elements – innowacyjne badanie już w ofercie Akuna”